Історія кафедри Технології зберігання зерна

Зав. кафедри ТЗЗ
Станкевич Г.М.,
д-р техн. наук, проф.,
лауреат Держ. премії
України

Від вирощування і збирання до виробництва насіння і різних продуктів харчування зерно проходить довгий шлях. І початок цього шляху − елеватор − високомеханізоване та автоматизоване підприємство, що забезпечує обробку, зберігання зерна та постійний контроль за його якістю.

З чого починалася кафедра, що готує кадри для хлібоприймальних підприємств і елеваторів?

Деякі хронологічні дати

Нинішня кафедра «Технології зберігання зерна» з часу її заснування пройшла довгий шлях перетворень, розділень і об’єднань, простежити які можна за наведеними нижче хронологічними датами.

1938 р. − створення кафедри «Зернонавства, зерносушіння і елеваторно-складського господарства»;

1944 р. − відновлення після евакуації кафедри «Елеваторно-складського господарства»;

1948 р. − виділення з кафедри «Елеваторно-складського господарства» кафедри «Підйомно-транспортні машини» (згодом кафедра «Автоматизації виробничих процесів»);

1969 р. − перетворення в кафедру «Підйомно-транспортні машини і елеватори»;

1974 р. − зміна назви кафедри в «Технологія елеваторної промисловості».

2004 р. − об’єднання кафедр «Технології елеваторної промисловості» і «Технології зберігання харчових продуктів і зернознавство» з утворенням кафедри «Технології зберігання зерна» (ТЗЗ).

Історично співпало так, що кафедра «Технології зберігання харчових продуктів і зернознавства» починала свій шлях також з 1938 р. Основні дати її становлення наступні:

1938 р. − створення кафедри «Спеціальної хімії зерна і продуктів його переробки»;

1949 р. – перетворення в кафедру «Біохімії зерна і зернознавства»;

1968 р. – перетворення в кафедру «Технології зберігання харчових продуктів і зернознавства».

Історичні віхи

У далекому 1938 році, 3 листопада, по Одеському інституту технології зерна і борошна ім. І. В. Сталіна був виданий наказ № 203/а за підписом директора інституту С.М. Золотарьова і завідувача навчальної частини С.І. Бермана, який зобов’язував організувати з 1 листопада 1938 р. кафедру зернознавства, зерносушіння і елеваторно-складського господарства.

Фрагмент наказу про створення кафедри зерноведення, зерносушіння та елеваторно-складського господарства

Дисципліни елеваторно-складське господарство, зерносушіння, зберігання зерна, проектування, монтаж і ремонт елеваторів, курсове та дипломне проектування елеваторів, агротехніка з основами селекції і насінництва, зернознавства і боротьба з шкідниками комор читалися тепер на новій кафедрі.

Рекайкін П.М.
(1938-1941)

Виконуючим обов’язки завідувача був призначений доцент Петро Миколайович Рекайкін. До складу кафедри увійшли викладач Л.С. Бєлорусець та аспіранти П.М. Платонов і Г.А. Рашкован.

Кафедра зіграла важливу роль в підготовці висококваліфікованих фахівців для борошномельно-круп’яної промисловості та елеваторного господарства, що відбилося і в назві інституту − вже з 1939 р. він став називатися «Одеський інститут інженерів борошномельної промисловості і елеваторного господарства». У тому ж році проводилися великі роботи зі створення лабораторій елеваторно-складського господарства, круп’яного виробництва і вентиляційних установок, був організований кабінет з курсового та дипломного проектування.

У довоєнні роки на кафедрі працювали доценти П.Н. Рекайкін, П.М. Платонов, Г.Д. Домбровський, Н.Ф. Уголік; асистенти Г.А. Рашкован, Л.С. Бєлорусець, Е.А. Ісаева, І.А. Бодик та інші. Випуск фахівців по кафедрі в 1938 р. склав 49 осіб, а в 1941 р. вже 105 осіб. Наукові напрямки цього періоду: розробка прогресивних методів зберігання зерна, сушіння зерна, круп’яне виробництво, механіка сипких матеріалів.

Воєнні роки (1941−1944 рр.) − важкий шлях інституту і кафедри: Новочеркаськ − Саратов − Ташкент. В евакуації випуск фахівців різко скоротився і становив від 15 до 52 осіб. У 1942−1943 рр. кафедрою завідував доцент Григорій Мойсейович Лев’ятін, курс «Елеваторно-складське господарство» читав професор Л.М. Брант.

У 1944 р., після повернення в Одесу, кафедра елеваторно-складського господарства відновлювалася під керівництвом доцента Петра Микитовича Платонова. Колектив кафедри забезпечував підготовку інженерів за наступними напрямками: елеватори та склади; зберігання зерна; основи проектування елеваторів і зерносушарок. Проводилась велика методична та науково-дослідна робота.

Платонов П.М.
(1944-1948)

З метою підвищення наукового рівня викладання в 1946 р. при кафедрі елеваторно-складського господарства під керівництвом доцента П.М. Платонова почав працювати науковий семінар викладачів спеціальних дисциплін.

Відповідно до рішення методичної ради Головного управління вузами харчової промисловості на кафедрі елеваторно-складського господарства був значно збільшений обсяг курсового і дипломного проектування.

Після виділення в 1948 р. самостійної кафедри підйомно-транспортних машин, завідувачем якої став П.М. Платонов, кафедра елеваторно-складського господарства стала рости за рахунок нових курсів, навчальної лабораторії «Зберігання зерна» і науково-дослідної лабораторії зі зберігання кукурудзи. З 1949 по 1953 рр. кафедру очолював найкращий фахівець в області проектування хлібоприймальних підприємств та елеваторів доцент Борис Григорович Ляторовський. На кафедрі у той час працювали К.І. Куценко, В.Б. Фасман, Ф.М. Небесова, В.Ф. Богословська, Н.М. Шашкіна.

У наступні роки кафедру очолювали доценти Павло Геннадійович Демидов, (1953−1954 рр.), Григорій Данилович Домбровський (1954−1960 рр.), Костянтин Іванович Куценко (1961−1973 рр.), професор Володимир Іванович Жидко (1974−1986 рр.), доцент Мелентій Мелентієвич Зацерклянний (1986−1992 рр.), в.о. завідувача кафедри доцент Борис Миколайович Петруня (1992−1994 рр.). З 1994 р. і дотепер кафедрою завідує професор Георгій Миколайович Станкевич.

У 1969-1970 навчальному році на кафедру «Елеватори та склади» повернулася дисципліна «Підйомно-транспортні машини» і кафедра стала називатися «Підйомно-транспортні машини і елеватори». На кафедрі в ті роки працювали В.Г. Лебединський (декан факультету технології зерна), П.М. Рекайкін, В.Б. Фасман, Б.Г. Ляторовський, В.Є. Комов, В.І. Атаназевич, Ф.М. Небесова, Н.В. Цисар, С.І. Кириченко, В.А. Канаєв, В.М. Коншин, М.М. Зацерклянний, М.Г. Чунжук, О.О. Мовчан, завідувач лабораторії Г.С. Вартанян.

Ляторовський Б.Г.
(1949–1953)
Демидов П.Г.
(1953–1954)
Домбровський Г.Д.
(1954–1960)
Куценко К.І.
(1960–1974)
Жидко В.І.
(1974–1986)
Зацерклянний М.М.
(1986–1992)
Коллектив кафедры ПТМ и Э 1972 г. (слева направо)
1-й ряд (сидят): Зацерклянный М.М., Скаморина Т.Л., Шашкина Н.М., Гаврилович Л.В., Небесова Ф.М., Максименко Е., Коншин В.Н.
2-й ряд (стоят): Атаназевич В.И., Комов В.Е., Ляторовский Б.Г., Фасман В.Б., Лебединский В.Г., Богословская В.Ф., Рекайкин П.Н.,
Куценко К.И., Чунжук Н.П., Ковтун А.П., Мовчан А.А., Трофимов С.Л., Минаев Е.П., Кириченко С.И., Вартанян Г.С.

Трохи пізніше на кафедру прийшли Т.В.  Страхова, Т.О. Козаченко і Н.І. Хлизова. Згодом Т.В. Страхова стала заступником декана факультету технології зерна ОТІПП ім. М.В. Ломоносова, як тоді називався вуз, Т.О. Козаченко − заступником директора, а Н.І. Хлизова − відповідальним циклу технологічних дисциплін найстарішого в Україні Одеського механіко-технологічного технікуму, який нині входить до складу нашої академії.

У період завідування кафедрою професором В.І. Жидко (1974-1986 рр.) кафедра стала називатися «Технологія елеваторної промисловості» (ТЕП). В аудиторії Д-8 була створена унікальна навчально-дослідна лабораторія «Зерносушіння», яка донині не має аналогів в Україні та СНД. Автором проекту був Л.М. Шмагін, а безпосередніми виконавцями − Шмагін Л.М., Кутаров В.В., зав. лабораторії Г.С. Вартанян  і навчальний майстер В.Г. Бондаренко.

Основний науковий напрямок професора В.І. Жидко був пов’язаний з удосконаленням сушіння зерна − однієї з основних технологічних операцій хлібозаготівельних підприємств. Роботи В.І. Жидко були одними з перших в галузі автоматизації зерносушильної техніки. Під його керівництвом підготовлено і успішно захищено 7 кандидатських дисертацій. Посильний внесок зробив В.І. Жидко і в підготовку молодих фахівців для Куби, де він читав студентам лекції з листопада 1973 р. по червень 1974 р. Деякі моменти з життя кафедри ТЕП і інституту відображені в книзі доцента В.Г. Ганьжина «Жизнь в движении» (Одеса, «Друк», 2001 р.), який працював у той час на кафедрі.

научный_стенд_сушка_448х336

Научно-исследовательский стенд
по сушке зерна

Лаборатория ТЭП 92-93 г_448х336pg

Учебная лаборатория ТЭП

Элеваторы и склады_практика_448х336

Выполнение лабораторной работы
по дисциплине "Элеваторы и склады"

Лекция_по_Зерносушению_448х336

Доцент Шмагин Л.М. читает лекцию
по дисциплине "Зерносушение"

Элеваторы и склады_448х336

Доцент Будюк Л.Ф. проводит практическое
занятие по дисциплине "Элеваторы и склады"

НИР_448х336

К.т.н. Коншин В.Н. объясняет студентам
задание по научно-исследовательской
работе

Петруня Б.Н.
(1992–1994)

В период заведования кафедрой доц. Зацерклянным М.М. от кафедры отделили дисциплины «Подъёмно-транспортные машины» и «Пневмотранспорт» и создали на кафедре единственный на то время в институте дисплейный класс. В это время кафедра пополнилась доцентами Будюк Л.Ф., Каминским В.Д., Сорочаном Д.В., Шмагиным Л.М., Петруней Б.Н. В течение двух лет Петруня Борис Николаевич исполнял обязанности заведующего кафедрой.

В разные годы на кафедре работали профессор Наремский Н.К., доценты Яковенко В.А., Ковтун А.П., Ратушняк Л.А., Федоров Ф.А., Ганьжин В.Г., Кутаров В.В., преподаватели и ассистенты Зелинский Г.С., Трофимов С.Л., Сазонов А.Н. и другие.

В 1994 году на должность заведующего кафедрой был избран доц. Г.Н. Станкевич. На кафедре активизировалась научная работа. Была восстановлена аспирантура, появились хоздоговорные работы. По заказу ГАК «Хлеб Украины» специалистами кафедры разработана и введена в действие в 1997 году отраслевая «Инструкция по сушке продовольственного, кормового зерна, семян масличных культур и эксплуатации зерносушилок».

С июля 2004 года начался новый этап в ее развитии — кафедра технологии элеваторной промышленности была преобразована в кафедру технологии хранения зерна (ТХЗ). С бывшей кафедры технологии хранения пищевых продуктов и зерноведения новообразованной кафедре ТХЗ были переданы практически все дисциплины, читающиеся студентам специальности «Технология хранения и переработки зерна», в том числе такие дисциплины как «Хранение зерна», «Зерноведение», «Организация технохимического и технологического контроля на предприятиях отрасли» и ряд других.

Кафедра технологии хранения пищевых продуктов и зерноведения (ТХПП и З) — ровесник кафедры технологии элеваторной промышленности. Ее история тоже берет свое начало с 1938 года, когда была образована кафедра специальной химии зерна и продуктов его переработки. Первым ее заведующим был известный ученый-педагог профессор Н.И. Озолин. Его яркие лекции слушали не только студенты, но и многие преподаватели, и сотрудники института. В 1941 году был издан первый в СССР учебник по «Методам химического анализа зерна и продуктов его переработки».

В  годы войны кафедра продолжала свою деятельность в г. Ташкенте. После возвращения института из эвакуации началось восстановление кафедры. Эту работу проводили заведующий кафедрой доцент И.И. Ленарский (1945-1949 гг.) и доцент П.В. Попов.

Наиболее продуктивные исследования первых послевоенных лет связаны с именем д.б.н., профессора Н.В. Роменского, возглавлявшего кафедру биохимии зерна и зерноведения с 1949 по 1968 годы. Его научная деятельность в этот период связана с изучением биохимических и физиологических свойств анатомических частей зерна с целью его максимального использования. Под его руководством и при непосредственном участии был определен химический состав различных анатомических частей зерна пшеницы.

Озолин Н.И.
(1938-1940)
Ленарский И.И.
(1945-1949)
Роменский Н.В.
(1949-1968)
Яковенко В.А.
(1968-1981)
Данильчук П.В.
(1983-1994)
Яковенко А.И.
(1981-1983; 1994-2004)
Коллектив кафедры ТХПП и З 1982 г. (слева направо)
1-й ряд (сидят): Литвиненко А.Е., Грабовая Т.В., Урвачева Л.И., Яковенко А.И., Манераки В.В.
2-й ряд (стоят): Морозов В.Г., Георги Н.Г., Евдокимова Г.И., Дутко В.П., Овсянникова Л.К.,
Петренко С.П., Маматов Н.А.