Яковенко А.І., Борта А.В. Зберігання зерна: Лабораторні роботи: Навчальний посібник / за ред. проф. Станкевича Г.М. – Одеса: 2015. – 95 с. ISBN 978-617-637-088-8

Книга опублікована на: українській мові.

Короткий зміст:

Представлені теоретичні основи, експериментальна база і методики проведення лабораторних робіт по визначенню фізичних і фізіологічних показників якості зернових мас при зберіганні, визначенні зараженості зерна шкідниками хлібних запасів, а також заходи боротьби з ними, порядок проведення та оформлення документації по кількісно-якісному обліку зерна. Описи експериментальних установок і методик виконання лабораторних робіт враховують специфіку майбутньої професії студентів.

Для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю «Харчові технології». Може бути корисним для магістрів, аспірантів і працівників промисловості, що займаються післязбиральною обробкою, зберіганням і переробкою зерна.

Дану книгу:

— у друкованому вигляді, можна знайти в Науково-технічній бібліотеці ОНАХТ.