Патент України на корисну модель № 108607

Автори винаходу:

Ю.М. Скаковський, А.В. Бабков.

Заявник / Правовласник:

Одеська національна академія харчових технологій;

Скаковський Юрій Михайлович;

Бабков Андрій Валентинович.

Опубліковано:

25.07.2016 р. Бюлетень № 14.

Галузь застосування:

Корисна модель відноситься до теплоенергетики та може бути використана для енергоефективного спалювання палива в парових котлоагрегатах.

Опис винаходу:

— у друкованому вигляді, можна знайти в Інформаційно-аналітичному відділі НДІ ОНАХТ або у Науково-технічній бібліотеці ОНАХТ;

— в електронному вигляді, можна завантажити тут (формат: pdf; обєм інформації: 288,49 Kb).