e-mail: georgii.stn@gmail.com

Станкевич Георгій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Технології зберігання зерна Одеської національної академії харчових технологій.

Основні напрями наукової діяльності:

технологія післязбиральної обробки і зберігання зерна;

тепломасообмін та енергозбереження у процесах сушіння та охолодження зерна;

математичне моделювання, алгоритмізація розрахунків і оптимізація процесів зернопереробної і харчової галузей.

ORCID: 0000-0002-0583-8174
Перелік публікацій: Google Scholar
e-mail: straxova911@gmail.com

Страхова Тетяна Василівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Технології зберігання зерна, голова Первинної профспілкової організації  Одеської національної академії харчових технологій.

Основні напрями наукової діяльності:

післязбиральна обробка зернових і олійних культур;

– удосконалення способів і режимів сушіння зерна різних культур;

– удосконалення систем термометрії зерна в зерносховищах різних типів.

ORCID: 0000-0002-7852-9292
Перелік публікацій: Google Scholar
e-mail: ovsiannikova-ludmila@ukr.net

Овсянникова Людмила Костянтинівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Технології зберігання зерна Одеської національної академії харчових технологій.

Основні напрями наукової діяльності:

дослідження технологічних властивостей дрібнонасіннєвих  зернових і олійних культур;

підвищення ефективності технологічних процесів підприємств з післязбиральної обробки дрібнонасіннєвих культур;

розробка наукових основ енергозберігаючих технологій післязбиральної обробки і зберігання зерна дрібнонасіннєвих культур.

ORCID: 0000-0001-5310-4821
Перелік публікацій: Google Scholar
e-mail: tehnolog-r@ukr.net

Дмитренко Лариса Дмитрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Технології зберігання зерна Одеської національної академії харчових технологій.

Основні напрями наукової діяльності:

вивчення питань організації технохімічного контролю та систем управління якістю зерна на хлібоприймальних підприємствах і елеваторах різних типів;

проектування елеваторів різного призначення;

розробка раціональних схем очищення зерна різних культур.

ORCID: 0000-0003-4820-7636
Перелік публікацій: Google Scholar
e-mail: borta.alla@ukr.net

Борта Алла Василівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Технології зберігання зерна, науковий керівник Науково-дослідної лабораторії оцінки якості зерна та хлібопродуктів Одеської національної академії харчових технологій.

Основні напрями наукової діяльності:

– теоретичні і практичні питання сушіння сушіння та зберігання зерна різних культур;

дослідження технологічних, біохімічних і фізіологічних властивостей зерна, оцінка якості зерна різних культур, формування партій пшениці різного призначення;

стандартизація, метрологія, сертифікація і кількісноякісний облік зерна на всіх етапах його післязбиральної обробки і зберігання.

ORCID: 0000-0001-9790-4732
Перелік публікацій: Google Scholar
e-mail: anfisakac@gmail.com

Кац Анфіса Карпівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Технології зберігання зерна Одеської національної академії харчових технологій.

Основні напрями наукової діяльності:

післязбиральна обробка і зберігання зерна на хлібоприймальних підприємствах, елеваторах та зернових перевантажувальних терміналах;

– удосконалення процесів післязбиральної обробки зерна круп’яних культур та транспортнотехнологічних ліній зернозаготівельних підприємств.

ORCID: 0000-0002-7292-0792
Перелік публікацій: Google Scholar
e-mail: ludmila_valev@ukr.net

Валевська Людмила Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Технології зберігання зерна Одеської національної академії харчових технологій.

Основні напрями наукової діяльності:

розробка нових видів зернових продуктів підвищеної харчової цінності та оцінка їх споживчих властивостей в процесі зберігання;

дослідження фізикохімічних, технологічних і органолептичних властивостей різних видів шротів і вивчення змін їх якісних характеристик при зберіганні.

ORCID: 0000-0003-0511-5643
Перелік публікацій: Google Scholar
e-mail: sokolovskaya_alena@meta.ua

Соколовська Олена Григоріївна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Технології зберігання зерна Одеської національної академії харчових технологій.

Основні напрями наукової діяльності:

вивчення фізикомеханічних, аеродинамічних і технологічних властивостей і теплофізичних характеристик мілконасінних культур;

вивчення закономірностей сушіння і охолодження мілконасінних культур;

енергозберігаючі технології термічної обробки і зберігання мілконасінних культур.

ORCID: 0000-0003-4326-1932
Перелік публікацій: Google Scholar
e-mail: grosy1991@gmail.com

Щербатюк Світлана Ігорівна, завідувач лабораторії, асистент кафедри Технології зберігання зерна Одеської національної академії харчових технологій.

Напрями наукових інтересів:

вивчення процесів післязбиральної обробки зерна;

методичне та приладове оснащення лабораторій для контролю якості зерна.

ORCID: 0000-0002-9651-3382
Перелік публікацій: Google Scholar
e-mail: walentinal@ukr.net

Луніна Лідія Олександрівна, завідувач лабораторії кафедри Технології зберігання зерна Одеської національної академії харчових технологій.

Напрями наукових інтересів:

дослідження фізикохімічних і технологічних властивостей голозерного ячменю при його послеуброчной обробці і зберіганні;

вдосконалення технології сушки голозерного ячменю.

ORCID: 0000-0002-4045-2162
Перелік публікацій: Google Scholar
e-mail:

Ковалюк-Кулакова Катерина Миколаївна, інженер кафедри Технології зберігання зерна Одеської національної академії харчових технологій.

Напрями наукових інтересів:

методики для дослідження показників якості зерна.

e-mail: metod131@ukr.net

Васильєв Сергій Володимирович, аспірант кафедри Технології зберігання зерна, методист Навчально-методичного центру ЗЯВО Одеської національної академії харчових технологій.

Основні напрями наукової діяльності:

дослідження фізикотехнологічних, гігроскопічних, теплофізичних властивостей і хімічного складу зерна пленчатой пшениці;

вдосконалення технології післязбиральної обробки і зберігання зерна плівчастої пшениці.

ORCID: 0000-0003-0662-6365
Перелік публікацій: Google Scholar