Усі матеріали можна знайти у Науково-технічній бібліотеці Одеської національної академії харчових технологій (локальна мережа)
та у системі Moodle у Центрі дистанційного навчання Одеської національної академії харчових технологій у відповідних курсах дисциплін (необхідно бути підключеним до даного курсу)

Дисципліна

Методичні матеріали

Де розміщено

Технологічна експертиза переробки, зберігання і транспортування у зерновій галузі з КР Навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни Центр дистанційного навчання
Робоча програма з дисципліни “Технологічна експертиза переробки, зберігання і транспортування у зерновій галузі з КР” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки СВО магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Технологічна експертиза переробки, зберігання і транспортування у зерновій галузі з КР». Розділ 1 «Технологія зберігання зерна» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / Укладачі Л.О. Валевська, О.Г. Соколовська, Г.М. Станкевич. За ред. Г.М. Станкевича – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 27 с. Науково-технічна бібліотека
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Технологічна експертиза переробки, зберігання та транспортування у зерновій галузі з КР». – Розділ 1 – «Технологія зберігання зерна» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / Уклад. Л.О.Валевська, О.Г. Соколовська, Л.К. Овсянникова, Г.М. Станкевич. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 20 с. Науково-технічна бібліотека
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Технологічна експертиза переробки, зберігання та транспортування у зерновій галузі з КР». – Розділ 1 – «Технологія зберігання зерна» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / Уклад. Л.О.Валевська, О.Г. Соколовська, Л.К. Овсянникова, Г.М. Станкевич. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 33 с. Науково-технічна бібліотека
Конспект лекцій з курсу «Технологічна експертиза переробки, зберігання і транспортування у зерновій галузі з КР». Розділ 1 «Технологія зберігання зерна» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова дія-льність» денної та заочної форм навчання / Укладачі Л.О. Валевська, О.Г. Соколовська, Г.М. Станкевич. За ред. Г.М. Станкевича – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 54 с. Науково-технічна бібліотека
Методологія наукової творчості Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методи наукової творчості» для магістрів освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна» спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання [Електронний ресурс] / Укладачі: А.К.Кац, Г.М.Станкевич. За ред. Г.М.Станкевича – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 52 с. Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання індивідуальної роботи з курсу «Методи наукової творчості» для магістрів освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна» спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання [Електронний ресурс] / Укладачі: А.К.Кац, Г.М.Станкевич. За ред. Г.М.Станкевича – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 12 с. Центр дистанційного навчання
Конспект лекцій з курсу «Методологія наукової творчості» для студентів спеціальності 181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво та технології ступінь вищої освіти магістр денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / Уклад. А.К. Кац, Г.М.Станкевич. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 50 с. Центр дистанційного навчання
Технологічний інжиніринг підприємств галузі Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Технологічний інжиніринг підприємств галузі» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / Уклад. А.К. Кац, Г.М. Станкевич. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 36 с. Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання індивідуальної роботи з курсу «Технологічний інжиніринг підприємств галузі» для магістрів освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна» спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання [Електронний ресурс] / Укладачі: А.К.Кац, Г.М.Станкевич. За ред. Г.М.Станкевича – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 10. Центр дистанційного навчання
Конспект лекцій з курсу «Технологічний інжиніринг підприємств галузі» для студентів, що навчаються за навчальним планом магістрів спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / Уклад. А.К. Кац. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 48 с. Центр дистанційного навчання
Методологія наукових досліджень Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методи наукової творчості» для магістрів освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна» спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання [Електронний ресурс] / Укладачі: А.К.Кац, Г.М.Станкевич. За ред. Г.М.Станкевича – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 52 с. Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання індивідуальної роботи з курсу «Методи наукової творчості» для магістрів освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна» спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання [Електронний ресурс] / Укладачі: А.К.Кац, Г.М.Станкевич. За ред. Г.М.Станкевича – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 12 с. Центр дистанційного навчання
Конспект лекцій з курсу «Методологія наукової творчості» для студентів спеціальності 181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво та технології ступінь вищої освіти магістр денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / Уклад. А.К. Кац, Г.М.Станкевич. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 50 с. Центр дистанційного навчання
Управління якістю продукції зернопереробних виробництв Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Управління якістю продукції зернопереробних підприємств” для студентів, що навчаються за навчальним планом магістрів спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології”, денної форми навчання / Укл.: Л.Д. Дмитренко, І.С. Калмикова. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 40 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Управління якістю продукції зернопереробних виробництв» для студентів, що навчаються за навчальним планом магістрів спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології», денної та заочної форм навчання / Укл.: Л.Д. Дмитренко / За ред. Г.М. Станкевича – Одеса: ОНАХТ, 2018 р. – 20 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Конспект лекцій з курсу «Управління якістю продукції зернопереробних виробництв» для студентів, що навчаються за навчальним планом магістрів спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології», денної та заочної форм навчання / Укл. Л.Д.Дмитренко, за редакцією проф. Г.М.Станкевича. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 75 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання