Усі матеріали можна знайти у Науково-технічній бібліотеці Одеської національної академії харчових технологій (локальна мережа)
та у системі Moodle  у Центрі дистанційного навчання Одеської національної академії харчових технологій у відповідних курсах дисциплін (необхідно бути підключеним до даного курсу)

Дисципліна

Методичні матеріали

Де розміщено

Основи наукових досліджень Навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» Центр дистанційного навчання
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових досліджень» складена на основі навчальної програми дисципліни «Основи наукових досліджень» зі спеціальності 181 «Харчові технології», галузь знань 18 – «Виробництво та технології», ступінь – бакалавр Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Б.В. Єгоров, Г.М. Станкевич, Л.О. Валевська, Т.М. Турпурова, О.Г. Цюндик. За ред. Б.В.Єгорова, Г.М. Станкевича – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 60 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Єгоров Б.В., Г.М. Станкевич, Л.О. Валевська, Т.М. Турпурова, О.Г. Цюндик. За ред. Б.В. Єгорова, Г.М. Станкевича – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 28 с. Науково-технічна бібліотека
Тележенко Л.М. Основи наукових дослі-джень: навч.посібник / Л. М. Тележенко, Н. А. Дзюба, М. А. Кашкано, Л.О. Валевська. – Х.: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 192 с. Науково-технічна бібліотека
Зернознавство Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Зернознавство” [Електронний ресурс] : для студ. напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. і заоч. форми навчання / відп. за вип. Г. М. *Станкевич ; Каф. технології зберігання зерна. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – Електрон. текст. дан.: 52 с. c : o. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальних робіт з дисципліни “Зернознавство” [Електронний ресурс] : для бакалаврів освіт.-проф. програми “Технології зберігання і переробки зерна” спец. 181 “Харчові технології”, ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. Г. М. *Станкевич ; Каф. технології зберігання зерна. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – Електрон. текст. дан.: 32 с. c : o. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки для діагностики рівня засвоєння програми модулів (банк завдань) з дисципліни “Зернознавство” Центр дистанційного навчання
Конспект лекцій з курсу “Зернознавство” [Електронний ресурс] : для студ. напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. і заоч. форми навчання / відп. за вип. Г. М. *Станкевич ; Каф. технології зберігання зерна. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – Електрон. текст. дан.: 65 с. c : o. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Технологія зберігання та сушіння зерна (Розділ “Сушіння зерна”) Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Технологія зберігання та сушіння зерна: “Сушіння зерна” Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Технологія зберігання та сушіння зерна” розділ “Сушіння зерна” [Електронний ресурс] : для студентів 6.051701 “Харчові технології” ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. Г. М. *Станкевич ; Каф. технології зберігання зерна. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – Електрон. текст. дані: 21 с. c : o. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Технологія зберігання та сушіння зерна» розділ «Сушіння зерна» Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання технологічної частини дипломного проекту “Реконструкція зерносушарок” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 “Харчові технології” галузь знань 18 “Виробництво та технології” ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. Г. М. *Станкевич ; Каф. технології зберігання зерна. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – Електрон. текст. дані: 54 с. c : o. Науково-технічна бібліотека
Конспект лекцій з курсу “Технологія зберігання та сушіння зерна: сушіння зерна” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. Г. М. *Станкевич ; Каф. технології зберігання зерна. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – Електрон. текст. дані: 39 с. c : o. Науково-технічна бібліотека
Технологія зберігання та сушіння зерна (Розділ “Зберігання зерна”) Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Технологія зберігання та сушіння зерна: “Зберігання зерна” Науково-технічна бібліотека
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Технологія зберігання та сушіння зерна» розділ «Зберігання зерна» Науково-технічна бібліотека
Конспект лекцій з курсу «Технологія зберігання та сушіння зерна» розділ «Зберігання зерна» Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Стандартизація, метрологія, сертифікація Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до організації самостійної та виконання індивідуальних робіт з курсу «Стандартизація, метрологія, сертифікація» Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Стандартизація, метрологія, сертифікація» Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Конспект лекцій з курсу «Стандартизація, метрологія, сертифікація» Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Науково – дослідна робота студентів Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Науково – дослідна робота студентів» Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Methodical instructions for fulfilling educational and research work during the period of education with remote control for permanent tuition and tuition by correspondence, speciality 8.05170101 Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки з організації самостійної та виконання індивідуальної робіт з курсу науково-дослідна робота Науково-технічна бібліотека
Технології харчових виробництв: Технологія зберігання і переробки зерна» (Розділ «Технологія зберігання зерна») Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу «Технології харчових виробництв: Технологія зберігання і переробки зерна» (Розділ «Технологія зберігання зерна») для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / Уклад. А.К. Кац, Г.М. Станкевич. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 11 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до організації самостійної та виконання індивідуаль¬ної роботи з курсу «Технології харчових виробництв: Технологія зберігання і переробки зерна» (розділ «Технологія зберігання зерна») для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / Уклад. А.К. Кац, Г.М. Станкевич. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 19 с. Центр дистанційного навчання
Конспект лекцій з курсу «Технології харчових виробництв: Технологія зберігання і переробки зерна» (Розділ «Технологія зберігання зерна») для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / Уклад. Г.М. Станкевич, А.К. Кац. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 31 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Технологія зберігання та сушіння зерна (Розділ «Технологія елеваторної промисловості») Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія зберігання та сушіння зерна», розділ «Технологія елеваторної галузі» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / Укл.: Станкевич Г.М., Кац А.К., Овсянникова Л.К., Дмитренко Л.Д. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 46 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання до організації самостійної роботи та виконання індивідуальної роботи з курсу «Технологія зберігання та сушіння зерна», розділ «Технологія елеваторної галузі» для студентів о напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форми навчання / Укл.:. Станкевич Г.М, Овсянникова Л.К., Кац А.К., Дмитренко Л.Д. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 56 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Конспект лекцій з курсу «Технологія зберігання та сушіння зерна: Технологія елеваторної промисловості» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / Уклад. Г.М. Станкевич, А.К. Кац, Л.К. Овсянникова. – Одеса: ОНАХТ, 2015. – 63 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Контроль якості та безпеки продукції галузі Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Контроль якості та безпеки продукції галузі» для студентів, які навчаються за навчальним планом бакалаврів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології зберігання і переробки зерна» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Л.Д. Дмитренко, А.І. Яковенко. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 39 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з курсу “Контроль якості та безпеки продукції галузі” для студентів, які навчаються за навчальним планом бакалаврів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технологія зберігання і переробки зерна», денної та заочної форм навчання / Укл. Л.Д. Дмитренко / За ред. Г.М. Станкевича. – Одеса: ОНАХТ, 2016 р. – 18 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Конспект лекцій з курсу «Контроль якості та безпеки продукції галузі» для студентів, які навчаються за навчальним планом бакалаврів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології зберігання і переробки зерна» денної та заочної форм навчання. / Укладач: Л.Д. Дмитренко. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 51 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Проектування підприємств галузі Навчальна програма Центр дистанційного навчання
Робоча програма Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Проектування підприємств галузі» для студентів, що навчаються за навчальним планом бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання і переробки зерна» денної і заочної форм навчання /Укл.: Л.Д.Дмитренко. Під. ред. Станкевича Г.М. — Одеса: ОНАХТ, — 50 с. Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Проектування підприємств галузі» для студентів, що навчаються за навчальним планом бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання і переробки зерна» денної і заочної форм навчання /Укл.: Л.Д.Дмитренко. Під. ред. Станкевича Г.М. — Одеса: ОНАХТ, — 70 с. Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування підприємств галузі» для студентів, що навчаються за навчальним планом бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання і переробки зерна» денної і заочної форм навчання /Укл.: Л.Д.Дмитренко, Т.В.Страхова, Л.К.Овсянникова, А.К.Кац. Під. ред. Станкевича Г.М. — Одеса: ОНАХТ, 2018. — 61 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з курсу «Проектування підприємств галузі» зі спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціалізації «Технології зберігання і переробки зерна» ступінь бакалавр денної і заочної форм навчання /Укл.: Г.М. Станкевич, Т.В.Страхова, — Одеса: ОНАХТ, 2018. — 52 с. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання
Конспект лекцій з дисципліни «Проектування підприємств галузі» для студентів, що навчаються за навчальним планом бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання і переробки зерна» денної і заочної форм навчання / Укл.: Л.Д.Дмитренко. Науково-технічна бібліотека
Центр дистанційного навчання